YOGA BØFLEN

GENFORENING MED KROPPENS NATUR

HVAD HAR BØFLER OG YOGA MED HINANDEN AT GØRE?

Yoga BØFLEN blev navnet til min forretning i 2015. Fordi yoga og den indianske visdomstradition “The Delicate Lodge” har været en del af mit liv de sidste 10 år.

I mine indiansk inspirerede cirkler, går jeg under medicin navnet Sweet Buffalo og hvad ville være mere oplagt, end at være en yoga BØFFEL?

Med Yoga BØFLEN ønsker jeg at inspirerer dig, til større forbundethed med din egen krops natur, livet der strømmer i din krop, dine sanser, moder natur og forbundetheden med omgivelserne og alle levende væsner omkring dig.

YOGA = FORBUNDET OG HEL.

Det har altid undret mig, at når jeg var til yoga, så lukker vi øjnene og kigger ikke rundt, taler ikke med de andre og passer os selv.

Det mest healende på min rejse, har været at sidde i cirkel, at lytte til de andres stemmer og lade min egen blive hørt. Og opleve, at andre har det ligesom mig, at vi som mennekser har den samme biologi, at vi slet ikke er så adskilte og forskellige som vi går og tror.

Derfor vil du ofte blive inviteret til, som minimum at dele dit navn på mine workshops og forløb.

Det er i det relationelle vi genskaber os selv og hinanden, at vi bliver til på ny, at vi kan lære nye sunde måder at relaterer på, hvor vi mærker hinanden som ligeværdige, sammen skaber en helhed og dog forbliver i hver vores individuelle unikke udtryk.

Der foregår en konstant udveksling af informationer mellem kroppen, din hjerne og omgivelserne. Du mærker det i form af dine sansefornemmelser i kroppen og det er med bevidsthed i kroppen, at du har et intelligent apparat til din rådighed, som fortæller dig, om du skal til højre eller til venstre i livet, og når du lytter til det og stoler på det, vil det guide dig til langt større glæde og frihed i livet.

Det er en livs lang træning, at genforene sig med kroppen og naturen der levet i kroppen igen og igen, fra en overvældende tankevirksomhed og fra ydre omstændigheder der trækker min opmærksomhed væk fra kroppen og mig selv.

Bøflen minder mig om at alle ressourcer jeg har brug for er til min rådighed, at kroppen er mit sande hjem og at det er gennem min krop, jeg forener mig med den visdom der gennemtrænger hele den jord vi lever på, al natur og den storhed der ligger i livet selv.

DITTE BRÆNDGAARD aka Yoga BØFLEN

DITTE BRÆNDGAARD aka Yoga BØFLEN

Indehaver af Yoga BØFLEN

  • Cand.Merc.HRM fra CBS 2009
  • Vinyasa Yoga instruktør + Bare Bone Basic v/Reflection Yoga
  • Restorativ yoga Udd. v/Niyama
  • 7 års træning i Earth Wisdom – indiansk livsfilosofi. (The Delicate Lodge)
  • 1 års introduktin til Traumeterapi v/ Jesper Westmark
  • 3 års Traumeinformeret Meditation v/ Jesper Westmark

Jeg er det man kalder en traumeinformeret kropsbehandler og yoga instruktør. Det vil sige, at jeg selv arbejder vedvarende med at forløse skjult stress, ophobet kemi og energi i kroppen fra overvældende hændelser i livet, gennem udbygning af kropsbevidsthed og et sundt reguleret nervesystem.

Min motivation for at gå ind i dette felt, har været en længsel efter en sandhed, så få omkring mig repræsenterede – det skabte en årrække med stor følelse af ensomhed, tab og at være udenfor mig selv og omverden.

Jeg påbegyndte et langsommeligt arbejde, der roligt skabte mere fortrolighed med min krops overlevelsesmekanismer, stressreaktioner og rummelig kærlighed for min krops natur – både alt det der sikre at jeg passer på mig selv, men også det der sørger for min trivsel, glæde og livskraft.

Min mission er at inspirerer dig til nænsom og kærlig restitution og gen-balancering af et overbelastet autonomt nervesystem. Komme i kontakt med kroppen og tilføre mere kærlig opmærksomhed.

Mit intension er altid at holde et trygt rum for dig, hvor du føler dig omsorgsfuldt mødt og respekterert uanset hvor du er.

Jeg har fokus på din kropslige oplevelse, at give dig en nærværende oplevelse med dig selv og din krop gennem kropsafspænding med restorativ yoga, berøring og samtale.

Det er vigtigt for at healing kan indtræffe, at dine behov respekteres, at det tages i dit tempo, derfor opfordre jeg dig altid til at træde ind i din egen selv-autoritet og mærke efter hvad der fungere for dig. 

Ingen kan gå din vej, kun du kan se din vej og gå den. Jeg går gerne ved din side.