MEDITATION

DER FAVNER KROPPEN

TRÆNING AF KÆRLIGHED

Meditation betyder at træne. Og det der trænes i livet og i meditation, det bliver et talent.

Med meditation bliver vi mere bevidste om de mønstre og talenter vi har skabt gennem livet som ikke altid er de mest hensigtsmæssige for os og får mulighed for at vælge noget nyt.

For at sand forandring mod fred, ro og forbundethed kan finde sted, må vi først gøre os bevidste om vores nuværende tilstand og møde det der er med venligt nærvær.

At sætte sig i meditation handler for mig altid om at træne kærlig, bevidst rummelighed overfor kroppens tanker, følelser og fysiske fornemmelser, for det er aldrig det der sker i livet der er problemet, men hvor dybt jeg kan føle, mærke og være tilstede med mine indre tilstande præcis som de udtrykker sig.

HOLD FOKUS MED ET MANTRA
UNDER DIN MEDITATION

“Jeg er tryg”
“Sådan her må jeg gerne have det”
“Jeg elsker dig”

NATURDAG - FOR DYBERE RO

Gruppe forløb i naturen
DATO AFTALER VI SAMMEN – kontakt mig for interesse.

Naturen har en forunderlig stor kraft, som vores krop er dybt forbundet med. Det er kun os mennesker, der kan tro, at vi ikke er en del af naturen. Men lige meget hvordan vi vender og drejer det, så har vi en krop der fungerer som den jord vi går på og som har cyklusser og rytmer, som vi genkender fra naturen.

Her er en invitation til dig om at tage med mig ud i naturen, hvor du guides til dybe naturmeditationer og blide samtaler fra kroppen med de fire elementer for genkendelse af hvem du er og balancering af din indre kraft.

 LÆS MERE OM NATURDAGEN HER UNDER 👇👇👇

LÆS MERE OM NATURDAGEN HER

Gennem gammel indiansk visdom, kaldet Earth Wisdom, kan vi med ritualer træde ind i naturens bagvedlæggende energier og forbinde os i et ceremonielt rum, hvor vi åbner os for det ekstraordinere i alt det ordinære og tilgå en kraft vi har glemt.

Her er en invitation til dig om at tage med mig ud i naturen, hvor jeg guider dig til blide samtaler fra kroppen med de fire elementer og hvordan du med lethed kan modtage healing fra dem.

Det er stærkt og enkelt at sætte fokus på og forbinde sig med energien i de fire grundelementer vand, ild, vind og jord og lade dem undervise og balancere de menneskelige aspekter af de fire grundelementer; Fysisk krop, følelseslegeme, energetisk legeme og mentale legeme.

I et samfund hvor mange af os, bruger det meste af tiden alene, kan vi have brug for at føle fællesskabets trygge bånd – noget jeg selv savner alt for ofte. Så dagen her kan også være en oplevelse af, hvor hurtigt vi kan træde ind i et trygt fællesskab, når rammerne er sat og vi er enige om, at vi vil udvide vores perspektiver for helhedens bedste.

Kontakt – jeg sætter en dato når flere end 4 er interesseret:
Vil du gerne med, eller har du en gruppe du gerne vil inviterer med i naturen, så skriv en mail på info@yogaboflen.dk Eller på tlf.: 40709969

Priser:
Gruppe forløb: 4-5 timer i naturen – min 4 personer – 425,- kr. pr. person.

Frokost:
Vi tager alle lidt del-bar frokost med og bidrager til en fælles buffet. Husk masser af vand til eget brug.

Vejret:
Vejret kan være tricky, så tag tøj og sko på efter vejrudsigten. Regner det meget, aflyser vi.

Tag et underlag af en slags med, som du kan sidde/ligge på.
Der kan være myg, så tag endelig noget spray på hjemmefra og evt. solcreme hvis det er den slags vejr.

Naturdage afholdes i Dyrehaven, Amagerfælled eller Vest Amager – det kan også foregå andre steder.